Vesivahinko taloyhtiössä — kuka korvaa?

Taloyhtiöille, vesivahinko taloyhtiöissä. Kuva kerrostaloista

Vesivahingot suomalaisten kodeissa ovat yleinen vaiva, sillä vesivahinkoja sattuu vuosittain tuhansia. Kun vesi pääsee sinne, missä sen ei kuuluisi olla, syntyy helposti suuriakin ongelmia. Vesivahinko taloyhtiössä vaikuttaa kaikkiin osapuoliin vähintäänkin sen verran, että vastuu- ja korvausvelvollisuus on selvitettävä perinpohjaisesti. Vaikka pääsääntöisesti mokaaja maksaa, jakautuvat velvollisuudet myös erikseen sovittujen sopimusten mukaan.

Koska vesivahingon hinta taloyhtiössä on useimmiten mittava, voi korvausvastuu herättää paljon kysymyksiä. Vastuista ja velvollisuuksista on syytä olla tietoinen jo ennen ikävän vahingon sattumista, jotta tilanteen tullessa asian hoitaminen sujuu mahdollisimman helposti.

Vesivahinko voi johtua esimerkiksi putken tai rakenteen rikkoutumisesta. Tietenkin vahinko saattaa syntyä myös taloyhtiön, asukkaan tai osakkaan toiminnan seurauksena. Seuraavaksi kerromme, kuka korvaa ja mitä.

Vesivahinko taloyhtiössä voi aiheuttaa suurta vahinkoa kiinteistölle

Rakenteisiin muhimaan jäänyt kosteus aiheuttaa mittavia vahinkoja pitkällä aikavälillä. Onkin tärkeää, että vesivahinko korjataan tai kuivaus aloitetaan heti, kun se havaitaan. Kastunut alue kuivataan päältä puolin sekä irrotettavissa olevat, kastuneet rakenteet puretaan ja myös rakenteiden alta kuivataan. Vesivahingon aiheuttamien haittojen korjaamisesta käytetään termiä vahinkosaneeraus.

Aina vesivahingon havaitseminen ei kuitenkaan ole helppoa, ja kosteus pääsee etenemään kiinteistön rakenteissa aiheuttaen kosteus- ja homevaurioita. Rikkinäisestä astianpesukoneesta keittiön lattialle kertyneen veden tietysti huomaa heti, mutta esimerkiksi astianpesukoneen viallinen poistoletku saattaa vuotaa vettä huomaamattomasti keittiön kaapiston alle.

Akuutti vesivahinko havaitaan näkyvästä, usein suuresta vesimäärästä, kun taas hitaasti ja huomaamattomasti etenevän vesivahingon tunnusmerkkejä saattavat olla ainoastaan muutokset sisäilman laadussa tai värimuutokset kalusteissa, seinissä tai esimerkiksi kylpyhuoneen saumoissa.

Vesivahinko kerrostalossa tai rivi- tai paritalossa saattaa levitä helpommin myös muihin asuntoihin, sillä asunnot ovat päällekkäin tai vierekkäin.

Vesivahinko kerrostalossa

Kerrostalon vesivahingot voivat olla erityisen haastavia, siellä vahinko voi levitä helposti kerroksesta toiseen. Kun vesivahinko tapahtuu ylemmissä kerroksissa, voi vesi valua rakenteita pitkin alempiin kerroksiin aiheuttaen vahinkoa useampiin asuntoihin.

Valuva vesi voi tehdä vahinkojen arvionnista ja korjaamisesta haastavampaa. Sen lisäksi kerrostalojen tiiviimpi rakenne voi hankaloittaa korjaustoimenpiteitä.

Vesivahinko rivitalossa

Rivitaloissa vesivahingot voivat levitä asunnosta toiseen, erityisesti jos vahinko tapahtuu keskellä rakennusta. Vaikka rivitalot eivät ole yhtä alttiita vesivahinkojen leviämiselle kuin kerrostalot, voi vahingon sattuessa koko taloyhtiön yhteiset tilat, kuten kellarit ja varastot, olla vaarassa. Rivitaloissa on myös tärkeää huomioida, että vahinko voi vaikuttaa yhtiön ulkoalueisiin, kuten pihoihin ja puutarhoihin, mikä voi aiheuttaa lisäkustannuksia ja vaatia erityisiä korjaustoimenpiteitä.

Kun vesivahinko taloyhtiössä sattuu, kenellä on vastuu?

Vesivahinko taloyhtiössä on usein haastava tilanne, sillä vahinko voi johtua esimerkiksi asukkaan huolimattomasta toiminnasta tai rakenteellisesta viasta. Tilanteesta riippuen vastuu vesivahingosta taloyhtiössä on taloyhtiöllä, osakkaalla tai asukkaalla. Jokaisella osapuolella on oma vastuualueensa.

Vesivahingon vaikutuksen taloyhtiön asukkaille

Vesivahinko voi aiheuttaa monenlaisia haittoja taloyhtiön asukkaille. Paitsi että asukkaat voivat menettää henkilökohtaista omaisuuttaan, voi vahinko myös tehdä asunnon asuinkelvottomaksi korjaustöiden ajaksi. Tämä voi aiheuttaa tarpeen tilapäismajoitukselle ja tuoda lisäkustannuksia.

 

Lisäksi vesivahinko voi aiheuttaa terveysriskejä, kuten homealtistusta, mikä voi vaikuttaa asukkaiden terveyteen pitkällä aikavälillä. Siksi onkin tärkeää, että taloyhtiössä tiedostetaan vesivahingon mahdolliset vaikutukset ja pyritään minimoimaan haitat asukkaille.

Vesivahingon leiviämisen estäminen

Vesivahingon sattuessa on ensiarvoisen tärkeää toimia nopeasti estääkseen vahingon leviämisen. Veden tulo tulee pysäyttää mahdollisimmaa sulkemalla vesipääventtiili ja poistamalla ylimääräinen irtovesi mahdollisuuksien mukaan

Kuivauslaitteiden ja -menetelmien avulla voidaan estää kosteuden leviäminen rakenteisiin ja minimoida homeen ja muiden kosteusvaurioiden riski. On suositeltavaa ottaa yhteyttä ammattilaiseen heti vahingon sattuessa, jotta vahingon laajuus voidaan arvioida ja aloittaa tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Taloyhtiön vastuu

Asunto-osakeyhtiölain mukaan kiinteistön rakenteet, eristeet ja perusjärjestelmät ovat taloyhtiön vastuulla. Esimerkiksi keittiössä hana ja altaan poistoputket luetaan perusjärjestelmiin. WC-tiloissa muun muassa hanat sekä pesukoneen poistoputket ja vesieristeet kuuluvat taloyhtiölle. Vesivahingon johtuessa rakenteessa olevan puutteen tai vian vuoksi, on vastuu vesivahingon aiheuttamista haitoista taloyhtiön.

Osakkaan vastuu

Asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet omistavan osakkaan vastuulla on märkätilojen pinnoitteiden sekä irtaimiston kunnossapito. Vesivahingon johtuessa esimerkiksi märkätilojen pinnoitteiden huolimattomasta kunnossapidosta, on vastuu vesivahingon aiheuttamista haitoista osakkaan.

Asukkaan vastuu

Asukas eli esimerkiksi vuokralainen on vastuussa siitä, että hän käyttää kodin laitteita oikein ja pitää niistä huolta asianmukaisesti. Vesivahingon johtuessa asukkaan huolimattomuudesta tai tahallisesta toiminnasta, on vastuu vesivahingon aiheuttamista haitoista asukkaan.

Poikkeukselliset vastuunjaot taloyhtiössä vaikuttavat vesivahingon sattuessa

Taloyhtiössä voidaan tehdä poikkeuksia siinä, kuinka vastuu jaetaan eri osapuolien kesken. Poikkeukselliset vastuunjaot ovat tyypillisiä rivitaloyhtiöissä.

Taloyhtiö voi siirtää omaa vastuutaan osakkaille kunnossapitovastuumääräyksellä. Mikäli vastuunjaosta on sovittu eri tavalla kuin asunto-osakeyhtiölaki määrittää, täytyy sovitut asiat kirjata selkeästi yhtiöjärjestykseen.

Vesivahingon sattuessa taloyhtiössä vastuu saattaakin siis siirtyä yhtiöjärjestyksessä määritellylle osakkaalle, vaikka lähtökohtaisesti vastuu tilanteessa ei olisi hänen.

Vesivahinko taloyhtiössä korvaus — kuka maksaa ja mitä?

Laajalle levinnyt vesivahinko taloyhtiössä voi aiheuttaa hintavat korjaustoimenpiteet, ja tilanteesta riippuen maksumieheksi joutuu taloyhtiö tai asukas. Myös osakkeenomistaja voi olla korvausvelvollinen. Osapuolien korvausvastuuseen vaikuttavat asunto-osakeyhtiölaki, sopimuksessa sovitut asiat sekä yleiset vahingonkorvausoikeudelliset periaatteet.

Jatketaan astianpesukone-esimerkillä. Jos astianpesukoneen rikkoutuminen tai vuoto ei johdu asukkaan huolimattomuudesta, asukas ei ole vastuussa siitä johtuneen vesivahingon aiheuttamista haitoista. Tällöin kustannukset haittojen korjaamisesta korvataan taloyhtiön kiinteistövakuutuksesta. Isännöitsijä tai taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja voi hakea korvausta. Mikäli vesivahinkoa ei havaita ajoissa ja kosteudesta pääsee syntymään homevaurio, ei taloyhtiön kiinteistövakuutus korvaa korjauskuluja.

Puolestaan mikäli voidaan päätellä, että astianpesukone on rikkoutunut tai vaurioitunut laitteen väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta, voi vesivahingon sattuessa asukas joutua maksumieheksi. Tällöin kustannukset haittojen korjaamisesta korvataan asukkaan kotivakuutuksesta. Jos asukkaalla ei ole voimassa olevaa kotivakuutusta, joutuu asukas korvaamaan vahingot itse. Kotivakuutus ei myöskään aina korvaa vesivahingon aiheuttamia vaurioita.

Suuren vesivahingon korjaaminen saattaa kestää viikkoja, eikä asunnossa välttämättä voi asua. Taloyhtiön kiinteistövakuutus ei korvaa asukkaan tilapäismajoituksesta aiheutuvia kustannuksia, vaan korvaus kuluista on mahdollista tilanteesta riippuen saada asukkaan omasta kotivakuutuksesta.

Korvausvastuu ei aina tarkoita kustannusvastuuta

Se, kenellä on korvausvastuu, ei välttämättä joudu kuitenkaan vastuuseen korjauksesta aiheutuneista kuluista. Korvausvastuu ja kustannusvastuu ovat kaksi eri asiaa, jotka yleensä kulkevat käsi kädessä — mutta eivät aina.

Vesivahinko taloyhtiössä vaatii aina vahingon syyn selvittämistä. Mikäli vahingon syyn löytyessä aiheuttajaksi paljastuu esimerkiksi huolimattomasti toiminut tai tahallisesti vahingon aiheuttanut asukas, on taloyhtiöllä oikeus vaatia asukkaalta vahingonkorvauksia. Tällöin korvausvastuu ei tarkoita kustannusvastuuta.

Mikäli asukkaalla ei ole tarvittavaa maksukykyä, joutuu taloyhtiö turvautumaan kiinteistövakuutukseen ja hakemaan korvausta asukkaalta oikeusteitse.

Vesivahingon sattuessa taloyhtiössä nopea toiminta estää kalliimpien korjaustarpeiden syntymisen

Jotta vahingon leviäminen laajalle voidaan estää, on ensisijaisen tärkeää toimia välittömästi. Etenkin kerrostaloyhtiössä yläkerroksessa sattunut vesivahinko leviää salamannopeasti rakenteita pitkin myös alempaan kerrokseen.

Asukkaan eli useimmissa tapauksissa vuokralaisen on hyvä tietää, kuinka vesivahingon sattuessa tulee toimia. Veden tulo on syytä estää sulkemalla päävesijohto, jonka jälkeen esimerkiksi lattialle valunut vesi kannattaa kuivata mahdollisimman huolellisesti. Asukkaan tehtävä on ilmoittaa vesivahingosta heti taloyhtiön putkimiehelle sekä vuokranantajalle. Vauriotarkastaja tulee kutsua paikalle tutkimaan vesivahingon aiheuttamia vaurioita. Vahinkosaneeraus Aruta on paikalla vahingon kartoituksesta alkaen.

Vauriotarkastajan lausunnon jälkeen selvitetään, kuka on vastuussa vesivahingon aiheuttamien vaurioiden korjauksesta ja kuluista. Tarvittavat dokumentit toimitetaan vastuuosapuolen vakuutusyhtiölle.

Vesivahingon aiheuttamien vaurioiden korjaus tulee jättää alan ammattilaiselle, jotta tulevien vesivahinkojen mahdollisuus saadaan minimoitua ammattitaitoisella vahinkosaneerauksella.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *